Pohyb

Človek, ktorý športuje chudne. Pod pohybovou  aktivitou sa všeobecne rozumie akýkoľvek telesný pohyb, ktorý vykonávame kostrovým svalstvom a ktorý vedie k výdaju energie. Pretože povedzme si úprimne, akýmkoľvek spôsobom zmeníte svoje stravovacie návyky, bez pohybu to nebude mať zmysel.

Ako začať?
...aj menej je lepšie ako nič. Zo začiatku  platí  pravidlo minimálne 30 minút pohybovej aktivity denne,  ešte lepšie je pravidlo 60 minút stredne intenzívneho pohybu denne.  Aj keď ste vyčerpaní prácou, aj keď si hovoríte , že nemáte čas , najmenej pol hodinu by ste si pre seba mali nájsť čas.

 

Kategória článku: 
články