O mne

Ako certifikovaná výživová poradkyňa pracujem s filozofiou„ naučiť svojich klientov správne jesť“. Som Absolventkou VŠ poľnohospodárskej v Nitre, odboru Fytotechnického, čiže Rastlinnej výroby. V škole som nabrala prvé odborné vedomosti o základných potravinách, ich nutričných hodnotách, ale hlavne o ich chemických reakciách v našom tele. Neskôr som pracovala vo farmaceutických spoločnostiach, kde sa moja prax orientovala hlavne na zdravie ľudí prostredníctvom edukácie lekárov na rôzne lieky a zdravotnícke potreby.
Títo ľudia už boli chorí a prvotnou potrebou lekárov, ktorých som edukovala bolo týchto ľudí liečiť liekmi a vyliečiť. Tu som pochopila, že  najdrahšie je byť chorý a  že výživa je kľúčom k zdraviu ľudí. Výživa môže v mnohých prípadoch podstatne zmeniť zdravotný stav človeka.Táto skutočnosť bola pre mňa podnetom na doplnenie doterajšieho vzdelania v oblasti zdravej výživy, aby som mohla pomáhať ľuďom predchádzať ochoreniam a byť zdraví. Podrobnejšiemu štúdiu v oblasti výživy sa venujem odkedy som absolvovala akreditované vzdelanie v Českej republike a získala Osvedčenie Poradca pre výživu. Svoju poradenskú prax pre výživu poskytujem v Trenčíne a v blízkom okolí.

Nakoľko nie sme, aj čo sa týka jedla, všetci pod jednou šablónou, pristupujem ku každému klientovi individuálne. Spolu s ním vyberáme jedlo, ktoré je pre neho vhodné a prospešné jeho zdraviu a snažíme sa vyhýbať jedlu, ktoré mu dlhodobo škodí, o čom bohužiaľ častokrát nevie. Moja práca je mojim koníčkom a dosiahnuté úspechy u mojich klientov ma tešia a posúvajú ďalej.

Výživu vnímam ako jedlo a preto medzi moje kľúčové odkazy bezpochybne patrí: „Jedzme skutočné jedlo a nie jeho náhrady“ .

Zdravou výživou a pekným telom som sa začala zaoberať ako každá mladá žena od  momentu, keď som začala vnímať svoje telo v zrkadle ako estetickú schránku, ktorá je domom, v ktorom bývam  a mňa svojím spôsobom  reprezentuje.  Odvtedy uplynulo viac rokov a v priebehu nich sa moja postava menila. Vždy som mala tendenciu vzoprieť sa starým vzorcom stravovania a vniesť do tejto oblasti nejaké to nóvum. Samoštúdiom  o zdravej výžive som prechádzala aj slepými uličkami, nakoniec moja cesta nabrala smer  a s týmito, často aj osobnými skúsenosťami  by som sa rada podelila aj so svojimi klientami,  ktorí ako kedysi  aj  ja, nemajú vedomosť o tom,  ako to funguje.

Pre správne dávky, nutričný typ a druh jedla  je dôležitá - Individuálna diagnostika klienta. Individuálna diagnostika znamená, že každý z NÁS má iný pomer  Svalstva, Tuku, Kosti,Vody a Minerálov  vo svojom tele, čo je závislé od viacerých faktoroch, kde spomeniem životný štýl klienta a aj to , kde a v čom má klient svoje Priority.
JEDNO máme  všetci spoločné a to,  že chceme  byť zdraví a dobre vyzerať...